Trạng thái
Chưa tham gia
Price
Free

Chuyển đổi số đã chứng minh là tất yếu đối với mọi ngành nghề nếu muốn phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0. Ngành du lịch cũng không nằm ngoại lệ, muốn chuyển mình mạnh mẽ đã phải ứng dụng công nghệ vào các hoạt động của mình.

Sở Du lịch xây dựng chương trình đào tạo “Hướng dẫn chuyển đổi số trong kinh doanh lưu trú du lịch” bao gồm các nội dung chính:

  1. Khái quát về chuyển đổi số – Lợi ích, Mục đích và các Xu hướng
  2. Quy trình triển khai chuyển đổi số cho các cơ sở lưu trú du lịch
  3. Các giải pháp triển khai chuyển đổi số cho các cơ sở lưu trú du lịch
  4. Các câu hỏi thường gặp

Các anh/chị học viên đăng ký nhận thông tin cập nhật để tiếp cận nhanh nhất các nội dung nếu có thay đổi về các quy định, tài liệu liên quan.

Nội dung Khóa học

Phần 1: TỔNG QUÁT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ LƯU TRÚ DU LỊCH
Phần 2: XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH DU LỊCH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH
Phần 3: ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Phần 4: Các giải pháp theo lộ trình chuyển đổi số
Phần 5: Các câu hỏi thường gặp