Chuyên đề Ẩm thực xứ Huế ngày 11/10/2023

Nội dung Khóa học

Chế biến chuẩn vị món ăn vùng miền phục vụ khách du lịch - Ẩm thực xứ Huế